หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

F-16 B /10320 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 ที่ กองบิน 6

เครื่องบิน F-16 B หมายเลข 10320 ของฝูงบิน 103 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี'61 ที่ กองบิน 6 เมื่อ 13 ม.ค.61
ตามข้อตกลงการขอเช่าพื้นที่ของกองบิน 23 ทางกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนโดยมีการมอบเครื่องบิน F-16 A/B จำนวน 7 เครื่องให้กับกองทัพอากาศไทยโดยแยกเป็น F-16 A 3 เครื่อง F-16 B 4 เครื่อง โดยทั้ง 7 ลำนั้นได้เดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่ 1 ธ.ค. 2547 โดยนักบินของกองทัพอากาศไทยเป็นผู้ขับเครื่องบินทั้ง 7ลำนี้กลับมาที่ประเทศไทย

หลังจากรับมอบเป็นที่เรียบร้อยได้มีการกำหนดหมายเลขประจำเครื่องดังนี้
หมายเลข 10319 ( F-16 B)
หมายเลข 10320 ( F-16 B)
หมายเลข 10321 ( F-16 B)
หมายเลข 10322 ( F-16 B)
หมายเลข 10323 ( F-16 A)
หมายเลข 10324 ( F-16 A)
หมายเลข 10325 ( F-16 A)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น