หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพชุด CARAT2017 การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การฝึกผสมกองทัพเรือไทย - กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ภาพชุด CARAT2017 การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การฝึกผสมกองทัพเรือไทย กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในห้วงของการฝึกระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560 นำภาพชุดดังกล่าวกลับมาให้ได้รับชมอีกครั้งครับ..

CARAT2017 เป็นการฝึกผสมพหุภาคีของกองทัพเรือไทยและชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่าทัพมิตรประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันอย่างดียิ่ง ๆ ขึ้น การฝึกนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ของกำลังพล
โดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 23 ทำการฝึกระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม– 6 มิถุนายน 2560 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ จังหวัดชลบุรี
สำหรับการฝึกในห้วง 2 -5 มิถุนายน 2560 เป็นการฝึกในสาขาการปฏิบัติการต่างๆ อันได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีกำลังที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย
ฝ่ายไทย มีเรือหลวงนเรศวร เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงเทพา เรือหลวงลาดหญ้า และเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำติ้น เรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง 2 ลำ ชุดปฏิบัติการพิเศษ จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เครื่องบินตรวจการณ์ผิวน้ำ 1 ลำ (F-27 MK 200) เครื่องบินตรวจการณ์ 1 ลำ (DO-228) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 1 ลำ (Bell 212) เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 1 ลำ (S-70B) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 1 ลำ (S–76B) กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน (8 AAV) ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
ฝ่ายสหรัฐฯ มีเรือโจมตีชายฝั่ง USS Coronado (LCS-4) เรือกู้ซ่อม เรือขนสิ่งอุปกรณ์ยกพลขึ้นบก เครื่องบิน P-3C Orion กำลังรบยกพลขึ้นบก 1 กองพัน (USMC Reinforced Company Landing Force) รถสะเทินน้ำสะเทินบก และชุดปฏิบัติการชายหาด ชุดพยาบาลเคลื่อนที่
ที่มาภาพ - CARAT - Cooperation Afloat Readiness and Training
@ตอนหนึ่ง / รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)

คลิก! เข้าไปรับชม VDO >>

ประมวลภาพการฝึก..
-----------------------------------------------------------------
กำลังพลของกองทัพเรือไทยเยี่ยมชม เรือโจมตีชายฝั่ง USS Coronado (LCS-4)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น