หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารกระทรวงกลาโหมเยอรมนี

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ Lt Col Oliver Aust Chief of the Flight Instructor และคณะ จากกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมสัมมนา และดูงานที่กองบิน ๗ ตามโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา: http://www.wing7.rtaf.mi.th/index.php/news-2017/22-2017/269-2017-12-14-08-14-49

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น