หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพภายใน รถถังหลัก VT-4 ของกองทัพบกไทย

 ห้องพลขับ
 ห้องพลยิง
 ห้องผู้บังคับรถ
*ภาพการสวนสนามของทหารม้า ที่ศูนย์การทหารม้า ซึ่งมีรถถังและยานเกราะแบบต่างๆ ที่มีประจำการอยู่ในอดีต ได้ถูกนำมาร่วมในขบวนสวนสนาม.. ร่วมกับรถถังที่มีประจำการอยู่ในปัจจุบัน

ภาพถ่ายจาก: AEGIS-Tactical

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น