หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

15 Nov 2017, The Royal Thai Navy hosted a rehearsal for the upcoming events of the International Fleet Review 2017 between 13-22 Nov 2017. The rehearsal consisted of the Search and Resuce demonstration and the Pattaya City Parade, which participated by the RTN soldiers, RTN nursing cadets and the RTN Band, as well as a Fancy Drill performance.
Despite the unusally heavier rain, the rehearsal was done to ensure the best performance from RTN as the host and for the reputation of Thailand.

15 พ.ย.60 กองทัพเรือทำการซักซ้อมกิจกรรมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การเดินพาเหรดทางบก ประกอบด้วย กำลังพลจากกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ บรรเลงเพลง โดยวงดุริยางค์ทหารเรือ และการแสดงแฟนซีดรีลจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร่วมซักซ้อมด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท อย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อ ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา
ถึงแม้สภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เราก็ยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุภารกิจและชื่อเสียงของประเทศไทย ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น