หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ส่งเรือรบนานาชาติกลับบ้าน..

23.11.2017 เรือรบของชาติต่างๆ ขณะออกเรือเพื่อเดินทางกลับ ภายหลังเสร็จภารกิจ การเข้าร่วมงานมหกรรมการสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเชียนครั้งแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น