หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจพลสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือจากจากประเทศต่างๆในอาเซียน และนอกอาเซียน ร่วมพิธี ซึ่งมีเรือจากชาติต่างๆเข้าร่วมจำนวน ๔๐ ลำ จาก ๑๘ ประเทศ โดยเป็นเรือจากกองทัพเรือต่างชาติ ๒๕ ลำ และจากกองทัพเรือ ๑๕ ลำ ณ บริเวณอ่าวพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ที่มา: https://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/15437

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น