หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

CHINA Armor and Anti-Armor Weapons Day 2017 -VT4 VT2 VT5 VN17(Norinco)


First Batch VT-4 MBT for Royal Thai Army (26.44>34.15 Minute)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น