หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ..

กองเรือยุทธการ สนับสนุนเรือและอากาศยานให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ออกเรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
โดยมีเรือและอากาศยานร่วมการฝึกครั้งนี้ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S– 70 B) จำนวน 1 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย (MH-60S ) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้นายทหารนักเรียนและนายทหารประจำเรือมีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ และการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งในปัจจุบันมีการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือรบและอากาศยานของกองทัพอากาศด้วย นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น นับเป็นการวางพื้นฐานสำคัญในการสร้างนายทหารที่เป็นผู้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ อันจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือต่อไปในอนาคต

#SurfaceWarfare #นักรบผิวน้ำ #เพิ่มขีดความสามารถด้านปฏิบัติการทางเรือให้แก่กำลังพล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น