หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

VT ฝึกกองทัพเรือไทย - เวียดนาม'60


*กองทัพเรือจัดเรือลาดตะเวนร่วม ไทย-เวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น