หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

VTR ฝึกภาคกองพันทหารปืนใหญ่สนาม 60


การฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐ ป.พัน.๑๒ รอ. โดยคณะกรรมการกองทัพบก วันที่ ๑๕ - ๑๗ ก.พ.๖๐ ณ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

การเตรียมการฝึกเป็นหน่วย พัน.ป.สนาม ประจำปี 2560 ของ ป.พัน.12 รอ. ตั้งแต่ห้วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และ เข้ารับการประเมินผลโดยคณะกรรมการของ ทบ.ในห้วง 15-17 ก.พ.60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น