หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือ ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำ S26T จากจีน

5 พ.ค.2560 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ำจีน ในฐานะตัวแทนกองทัพเรือ นำคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ำ.. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำ และ พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ในกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ และ พลเรือตรี วิสาร ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำ S26T จากบริษัท CSOC รัฐวิสาหกิจของกลาโหมจีน แบบ G to G แล้ว วันนี้ (5 พ.ค.2560) ที่ อาคารเตี๊ยวหยูไถ่ กรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจเอกสาร ฝ่ายจีนไม่มีแก้ไขฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากอัยการสูงสุดของไทยแล้ว และเรารับทราบว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ลงนามได้ จึงได้มีพิธีลงนามในวันนี้ โดยฝ่ายไทยและฝ่ายจีน จะออกข่าวการลงนามในสัญญานี้ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนด้วย

ที่มา: Wassana Nanuam
--------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น