หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

DTI-1 และ DTI-1G กองทัพบกไทย


VTR จรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI-1G ขนาด 302 มม.VTR จรวดหลายลำกล้อง DTI-1 ขนาด 302 มม.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น