หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ..

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 19.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ณ สนามฝึกหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ กำหนดการฝึกระหว่าง 3 - 5 พฤษภาคม 2560 เป็นการฝึกยิงอาวุธป้องกันฝั่งในเวลากลางคืนในห้วงเวลาเดียวกัน เพื่อทดสอบการอำนวยการยุทธ์ การสั่งการ การควบคุม การบังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ต่อหน่วยรอง ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เมื่อไปขึ้นการควบคุมทางยุทธการทัพเรือภาค ตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยอำนวยการยุทธ์ในการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี

สำหรับการยิงอาวุธทางยุทธวิธีในครั้งนี้เป็นการฝึกยิงอาวุธในการต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศ และภัยคุกคามทางเรือด้วยกระสุนจริง โดยหน่วยต่อสู้อากาศยาน ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มิลลิเมตร จำนวน 34 แท่น ปืนต่อสู้อากาศยาน 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 4 กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 2 ท่อยิง เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ 2 ระบบ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ 2 ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (Kronos) 1 ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ BOR-A 550 1 ระบบ และ ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มิลลิเมตร จำนวน 10 กระบอก ทำการยิงลูกปืนส่องสว่าง และยิงทำลายเป้าเรือผิวน้ำข้าศึกสมมติ โดยการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะทำการยิงพร้อมกัน เพื่อแสดงอำนาจการยิงและการบังคับบัญชาการใช้อาวุธทั้ง 2 มิติ

การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 สำหรับขั้นการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในห้วงเป็นการฝึกสนธิกำลังระหว่างหน่วย ทำการฝึกตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี การฝึกควบคุมบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีรายการฝึกสำคัญ ประกอบด้วย การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างกำลังทางเรือและอากาศยาน การฝึกป้องกันพื้นที่ของทัพเรือภาค การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกและส่งผ่านกำลังทางบก รวมทั้ง การฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น