หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองเรือทุ่นระเบิด ประสบความสำเร็จในการ ล่าทำลายทุ่นระเบิด ต่อทุ่นระเบิดจริง ..

กองทัพเรือ โดยกองเรือทุ่นระเบิดประสบความสำเร็จในการ ล่าทำลายทุ่นระเบิด ต่อทุ่นระเบิดจริง ในทะเลเป็นครั้งแรก ในวันที่ 7 พ.ค.60 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี งป.60 โดยใช้ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox C รุ่น Mobile โดยนำมาใช้บน ร.ล.ลาดหญ้า

ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox ได้รับการจัดหามาตามโครงการเสริมสร้างกำลังรบ จากบริษัท Atlas Electronik GmBH โดยจัดหามาในรุ่น Seafox I จำนวน 3 ชุด ติดตั้งบน ร.ล.บางระจัน และ ร.ล.หนองสาหร่าย ลำละ 1 ชุด (หนึ่งชุดจะประกอบด้วยระบบต่างๆ พร้อมยานล่า Seafox I จำนวน 2 ลำ) และ ชุด Seafox Mobile อีก 1 ชุด เพื่อรองรับกับการใช้งานของ ชุดต่อต้านทุ่นระเบิดเคลื่อนที่ (MCM Mobility Team) โดยในครั้งนี้เป็นการใช้ Seafox C ประกอบกับอุปกรณ์ของระบบในชุด Mobile ที่ติดตั้งใช้งานบน ร.ล.ลาดหญ้า (ปกติ ร.ล.ลาดหญ้า จะใช้ยาน Pluto Plus)

นับเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการฝึกของกองเรือทุ่นระเบิดในปีนี้ โดยมีการวางทุ่นระเบิด จนกระทั่งถึงการจุดระเบิดทุ่นระเบิดซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม รวมทั้ง มีการต่อต้านทุ่นระเบิด ด้วยการล่าทำลายทุ่นระเบิดตามขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาและกำหนดตำบลที่เป้าด้วยโซนาร์ของเรือ ลทฝ. // การแยกแยะประเภทเป้าด้วยโซนาร์ของเรือ ลทฝ. // การพิสูจน์ทราบด้วยยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Pluto Plus // และการทำให้ทุ่นระเบิดหมดจากการเป็นภัยคุกคามด้วย ยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox C

Seafox นั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 3 รุ่น คือ
Seafox I ใช้สำหรับการพิสูจน์ทราบ (Identify) เป้าต่างๆ
Seafox C ใช้สำหรับการต่อต้านทุ่นระเบิด โดยสามารถจุดระเบิดได้ 2 แบบ คือ การชนระเบิด และ การใช้ Shaped Charge ทำลายตัวทุ่นระเบิด
Seafox T ใช้สำหรับการฝึก Seafox C โดยจะมีการ Simulate ขั้นตอนการจุดระเบิดได้


การประสบความสำเร็จในการล่าทำลายทุ่นระเบิดนั้น บ่งบอกถึง เสถียรภาพในการดำรงเสรีภาพในการเดินเรือของทั้งเรือรบ และ เรือพาณิชย์ที่จะต้งผ่านเข้า-ออกในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดได้ โดยยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบ Seafox นี้ จัดเป็นยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแบบหนึ่งของโลก และ นิยมใช้ใน เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดของเยอรมัน รวมทั้ง ในกองทัพเรือสหรัฐ มีการใช้งานในหน่วย HM-15 ซึ่งเป็นอากาศยานแบบ CH-53E Sea Dragon ในการต่อต้านทุ่นระเบิดในชื่อระบบว่า AMNS (Airborne Mine Neutralized System) อีกด้วยครับ
By Admin ต้นปืน561

คลิก! เข้าไปรับชม วิดีโอใหม่ 3 ไฟล์
ภาพถ่ายจาก: พัทธนันท์ สงชัย

ที่มา: Navy For Life

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น