หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รองผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการฝึกส่งผ่านกำลังทางบก

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2560) เวลา 05.10 น. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการฝึกส่งผ่านกำลังทางบก ณ เนินคนดู สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการฝึกส่งผ่านกำลังทางบก เป็นการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือในทะเล และการฝึกปฏิบัติการร่วม เรือ - อากาศยาน

โดยปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อส่งผ่านกำลังกองทัพบกในการเข้ายึดพื้นที่ดำเนินกลยุทธ์บรรจบกับกำลังทางบกบริเวณชายแดน ในส่วนของกำลังที่จัดเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ มีหน่วยฝึกหลัก คือ กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมทั้งหน่วยร่วมฝึก ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองทัพบก ตลอดจนมีกำลังในการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิด (Close Air Support) และการสถาปนาพื้นที่ ตลอดจนการส่งผ่านกำลังทหารบก

สำหรับกำลังทางเรือจากกองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงสู้ไพรินทร์ เรือหลวงตากใบ เรือหลวงกันตัง เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสิมิลัน เรือหลวงสีชัง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงมันนอก เรือหลวงมัตโพน เรือหลวงราวี เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง อากาศยานประกอบด้วย เครื่องบินลาดตระเวนระยะปานกลาง จำนวน 1 ลำ เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 จำนวน 1 ลำเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 จำนวน 1 ลำ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 5 จำนวน 1 ลำ ชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ และหน่วยต่อต้านทุ่นระเบิดเคลื่อนที่ และกำลังทางบกที่จะปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งได้ทำการเคลื่อนย้ายขึ้นสู่เรือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกำลังทั้งหมดจัดจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบด้วย รถ AAVP7 จำนวน 8 คัน รถ AAVC จำนวน 2 คัน รถยานเกราะล้อยาง BTR 3E1 จำนวน 4 คัน รถฮัมวี่ HMMWV จำนวน 8 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกขนาด 5 ตัน จำนวน 6 คัน รถยนต์บรรทุกขนาด 10 ตัน จำนวน 6 คัน และเรือยางพื้นแข็งจำนวน 6 ลำ นอกจากนั้นยังมีการจัดกำลังจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 กองพัน พร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มิลลิเมตร จำนวน 4 แท่น กำลังจากฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดปฏิบัติงานชายหาด ประกอบด้วย รถหัวลาก-ชานต่ำ จำนวน 2 คัน รถขุด-ตักตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน รถถากถางตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน รถโกยตักล้อยาง จำนวน 1 คัน รถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน รถโรงงานซ่อม จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด 5 ตัน จำนวน 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน เรือยาง จำนวน 2 ลำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สนับสนุนปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกและการส่งผ่านกำลังทางบก รวมถึงกำลังจากกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการแพทย์ ชุดคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ชุดศัลยกรรมห้องผ่าตัด ชุดหอผู้ป่วย ชุดส่งกลับ และชุดสนับสนุน (แพทย์ 6 นาย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 39 นาย) และกำลังจากกองทัพบก จำนวน 1 กองร้อยทหารราบ พร้อมรถเกราะ ล้อยาง BTR 3E1 จำนวน 4 คัน

นอกจากการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก และการฝึกส่งผ่านกำลังทางบกแล้ว กองทัพเรือมีนโยบายเพิ่มการฝึกในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการการฝึกในระดับยุทธการและยุทธวิธีกับกำลังของ กองทัพบก และกองทัพอากาศ ซึ่งได้มีการเชิญผู้แทนเหล่าทัพมาร่วมประชุมวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใช้กำลังในขั้นการฝึกปัญหาที่บังคับการรวมทั้งได้เชิญ กองทัพบก และ กองทัพอากาศ บูรณาการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกในขั้นการฝึกภาคสนามภาคทะเลซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดี โดย กองทัพบก ได้ปรับแผนการฝึกของ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มาร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 และกองทัพอากาศ ได้ปรับแผนการทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 ตามแผนเฉลิมอากาศ โดยจัด เครื่องบินขับไล่แบบ JAS - 39 (GRIPPEN) เครื่องบินตรวจการณ์ SAAB 340 (AEW) เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 มาร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2560 ในครั้งนี้ด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น