หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงเป็นหน่วยกองพัน ปตอ. ..


พิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงเป็นหน่วยกองพัน ปตอ. โดย พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ผบ.นปอ.) เมื่อ 8 ก.พ.60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น