หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรือหลวงจักรีนฤเบศร แห่งราชนาวีไทย อวดธงในต่างประเทศ "กระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ"

เรือหลวงจักรีนฤเบศร แห่งราชนาวีไทย อวดธงในต่างประเทศ ณ ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงสุโขทัย โดยกองทัพเรือจัดกำลังเรือ 3 ลำ เป็นหมู่เรือประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S-70B) และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 2 (Bell 212) เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงสุโขทัย โดยมี พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือเดินทางการเข้าร่วมงาน IMDEX ASIA 2017 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง 9 - 24 พฤษภาคม 2560 โดยงาน IMDEX ASIA 2017 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือการสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Maritime Review:KMR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกองทัพเรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การเข้าร่วมงานนิทรรศการทางเรือ IMDEX ASIA 2017 และการฝึกผสม The Sixth Westem Pacific Naval Symposium Maritime Sea Exercise (6th WMSX) โดยกำลังที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสุโขทัย และกองทัพเรือมิตรประเทศที่เข้าร่วมงานนิทรรศการทางเรือ IMDEX ASIA 2017 ห้วงเวลาการฝึกระหว่าง 12-13 พฤษภาคม 2560 ฝึกบริเวณทะเลจีนใต้ จนถึงฐานทัพเรือชางงี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย การฝึกติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธี และการฝึกติดต่อทางทัศนสัญญาณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น