หน้าเว็บ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึก..กองทัพเรือ'60

กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ 60
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก ในส่วนของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ 60 ในส่วนของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ที่ทำการฝึก ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 11.2.3 (หน่วยปืนต่อสู้อากาศยาน อู่ตะเภา) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 11.2.4 (หน่วยปืนรักษาฝั่ง หาดยาวแสมสาร) ศูนย์ป้องกันภัยอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ 1 (เขาคลองถูป)

โดยจะทำการการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ เป็นการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 1 ในการอำนวยการยุทธ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ และป้องกันฝั่งในพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง ในห้วงเวลากลางคืนของวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นี้ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี กำลังเข้าร่วมการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 1 ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มม. 34 แท่น ปืนต่อสู่อากาศยาน 40/70 มม. 4 กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับบ่ายิง QW-18 2 ท่อยิง เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ 2 ระบบ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ 2 ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (Kronos) 1 ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ BOR-A 550 1 ระบบ และ ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มม. 10 กระบอก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น