หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

*การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพกิจกรรม การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 :: ภาพกิจกรรม
- พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี  พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์  เป็น ผบ.มฝ.นนร. ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60

ภาพกิจกรรม - หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ

หน้าหลัก - หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น