หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สกู๊ป "20 ปี เรือหลวงจักรีนฤเบศร"


ข้อมูลเกี่ยวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร
หมายเลข ชื่อเรือ และวันที่ขึ้นระวางประจำการ
911 ร.ล.จักรีนฤเบศร (20 มีนาคม 2540)
ผู้ สร้าง
Empresa Nacional Bazan ประเทศสเปน
คุณลักษณะ
ระวางขับน้ำปกติ 7,000 ตัน เต็มที่ 11,485 ตัน
ความยาว 182.6 ม. ความกว้าง 30.5 ม. กินน้ำลึก 6.3 ม.
ความเร็วสูงสุด 27 น็อต ความเร็วเดินทาง 12 น็อต
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็ว 16.5 น็อต 7,150 ไมล์ ที่ความเร็ว 12 น็อต 10,000 ไมล์
ความคงทนทะเลระดับ sea state 9 (ระดับ 6 สำหรับปฏิบัติการปกติ และระดับ 5 สำหรับส่งกำลังเพิ่มเติมในทะเล)
กำลังพลประจำเรือ 451 นาย กำลังพลประจำหน่วยบิน 145 นาย
เครื่องจักร
เครื่องจักรใหญ่ระบบ CODOG ประกอบด้วย
- เครื่องยนต์ดีเซล MTU 16V 1163 TB83 กำลัง 6,437 แรงม้า 2 เครื่อง
- เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ General Electric LM 2500 กำลัง 22,125 แรงม้า 2 เครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MAN Diesel 14V 20/27 กำลังไฟฟ้า 1,200 กิโลวัตต์ 4 เครื่อง
เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักร Wartsila Lips Defence แบบปรับมุมได้
เครื่องจักรช่วย ประกอบด้วย
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 155 ตัน 3 เครื่อง
- เครื่องทำความเย็น ขนาด 5 ตัน 2 เครื่อง
- เครื่องปรับแต่งอาการโคลงของเรือ 2 เครื่อง
- เครื่องผลิตน้ำจืดแบบ reverse osmosis ขนาด 35 ตัน/วัน 4 เครื่อง
- เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบ physical-chemical type
- ระบบลิฟท์โดยสาร 5 ชุด

อาวุธ
ปืนใหญ่กล Rheinmetall Mk 20 DM6 ขนาด 20 มม./85 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 4 แท่น
ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
แท่นยิง Sadral สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ MBDA Mistral 3 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง
มีพื้นที่รองรับการติดตั้งแท่นยิง Mk 41 VLS 1 แท่น 8 ท่อยิง สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ Raythoen RIM-162B ESSM ท่อยิงละ 4 นัด รวม 32 นัด
เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Sikorsky S-70B Seahawk 6 เครื่อง
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง Sikorsky MH-60S Knighthawk 2 เครื่อง
รองรับเครื่องบินขับไล่ขึ้น-ลงทางดิ่ง McDonnell Douglas AV-8S/TAV-8S Harrier ได้ 9 เครื่อง
เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 2 ลำ
เรือยางทางยุทธวิธีพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย (RHIB) 2 ลำ
อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Saab Sea Giraffe AMB 3D
เรดาร์ควบคุมการยิง Thales STIR 1.8 2 ชุด
เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine VisionMaster FT 2 ชุด
ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ ITT Excelis AN/SLD-4(V) (ES-3601)
ระบบอำนวยการรบ Saab/Avia Satcom TH-9LV Mk.4
ระบบถามสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk XII (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ Sea Giraffe) Selex Communications SIT422 CI
ระบบตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk XII Selex Communications M425 NGIFF
ระบบแสดงตนอัตโนมัติสำหรับอากาศยาน Saab ADS-B
ระบบแสดงตนอัตโนมัติสำหรับเรือ Saab AIS
ระบบช่วยเดินอากาศทางยุทธวิธี (TACAN) NavCom Defense Electronics AN/URN-25
ระบบสื่อสารแบบรวมการ Saab TactiCall ICS
ระบบวิทยุสื่อสาร Rohde & Schwarz M3SR/M3AR w/ SECOS
ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม M-VSAT
ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Saab Link E และ Link G (TIDLS)
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Saab Link 11 (TADIL-B)
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Avia Satcom/Rohde & Schwarz Link RTN
ระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อย แบบริงเลเซอร์ Raytheon Anschutz MINS
เครื่องวัดความเร็วเรือ John Lilley & Gillie Chernikeeff Aquaprobe Mk5 Naval
ระบบควบคุมระบบเรือแบบรวมการ (IPMS) Imtech Marine UniMACS 3000
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการบิน
(1) ดาดฟ้าบิน
ความยาว 174.6 ม. ความกว้าง 27.5 ม.
โครงสร้างดาดฟ้าบินรองรับอากาศยานที่มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดได้ถึง 136 ตัน
สกีจั๊มพ์ที่หัวเรือ มุมลาดเอียง 12 องศา สำหรับช่วยในการวิ่งขึ้นของเครื่องบินขับไล่ขึ้น-ลงทางดิ่ง
จุดรับส่งเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าบิน 5 จุด ประกอบด้วย
- บริเวณกราบซ้าย 4 จุด คือ จุดที่ 1 ถึง 4 จากหัวเรือไปท้ายเรือ
- บริเวณกราบขวาหน้าลิฟท์อากาศยานตัวหน้า 1 จุด คือ จุดที่ 5
พื้นที่จุดรับส่งเฮลิคอปเตอร์ที่ 4 บริเวณท้ายเรือ รองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น Boeing CH-47D Chinook ได้
สถานีบริการอากาศยานบนดาดฟ้าบิน ประกอบด้วย
- สถานีรับส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 3 สถานี
- สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 สถานี
- สถานีจ่ายน้ำกลั่น 3 สถานี
สถานีป้องกันความเสียหายบนดาดฟ้าบิน 9 สถานี
สถานีจ่ายฟองทางกล (aqueous film forming foam หรือ AFFF) บนดาดฟ้าบิน 8 สถานี
(2) โรงเก็บอากาศยาน
พื้นที่ 2,125 ตร.ม. บริเวณใต้ดาดฟ้าบิน 2 ใน 3 ของความยาวตัวเรือส่วนท้าย
สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกันทั้งหมด ดังนี้
- เครื่องบินขับไล่ McDonnell Douglas AV-8S/TAV-8S Harrier 6 เครื่อง
- และ เฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70B Seahawk หรือ Sikorsky MH-60S Knighthawk 8 เครื่อง
สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นกลาง
(3) พื้นที่ บรรทุกอากาศยาน
พื้นที่รวมบนดาดฟ้าบินและในโรงเก็บอากาศยาน สามารถรองรับอากาศยานได้ ดังนี้
- เครื่องบินขับไล่ McDonnell Douglas AV-8S/TAV-8S Harrier สูงสุด 12 เครื่อง
- หรือ เฮลิคอปเตอร์ Sikorsky S-70B Seahawk สูงสุด 10 เครื่อง ในภารกิจปฏิบัติการทางเรือ
- หรือ เฮลิคอปเตอร์ Sikorsky MH-60S Knighthawk สูงสุด 14 เครื่อง ในภารกิจลำเลียง
(4) ลิฟท์
ลิฟท์อากาศยาน ระหว่างดาดฟ้าบินกับโรงเก็บอากาศยาน 2 ชุด ประกอบด้วย
- บริเวณกราบขวาหน้าสะพานเดินเรือ 1 ชุด
- บริเวณท้ายเรือในแนวกลางดาดฟ้าบิน 1 ชุด
โครงสร้างลิฟท์อากาศยานรองรับน้ำหนักอากาศยานได้ 20 ตัน
ลิฟท์ลำเลียงสรรพาวุธ 2 ชุด ประกอบด้วย
- ลิฟท์ระหว่างดาดฟ้าบินกับคลังสรรพาวุธ 1 ชุด บริเวณกราบขวาหน้าลิฟท์อากาศยานตัวหน้า
- ลิฟท์ระหว่างโรงเก็บอากาศยานกับคลังสรรพาวุูธ 1 ชุด
(5) ส่วนควบคุม/สนับสนุนการปฏิบัติการ
ห้องควบคุมการบิน (primary flight control หรือ Pri-Fly)
ห้องสนับสนุนอากาศยานภาคพื้น (flight deck control)
ห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ (air traffic control)
ห้องบรรยายสรุปการบิน/เตรียมบิน (ready room)
ห้องอุตุนิยมวิทยา
ขีดความสามารถอื่นๆ
สิ่งอำนายความสะดวกในการบัญชาการรบ ประกอบด้วย
- ห้องผู้บัญชาการหมวดเรือ
- ดาดฟ้าผู้บังคับหมวดเรือ (flag bridge หรือ admiral bridge)
- ศูนย์บัญชาการหมวดเรือ (flag plot หรือ tactical flag command center)
- ศูนย์ควบคุมทางอากาศยุทธวิธี (tactical air control center หรือ TACC)
ห้องรับรองบุคคลสำคัญ (กรณีใช้เป็นเรือพระที่นั่ง)
พื้นที่จัดเก็บเรือระบายพลขนาดเล็ก 2 ลำ ในโรงเก็บอากาศยานบริเวณกราบขวาหน้าลิฟท์อากาศยานตัวหน้า
เครนประจำที่ ติดตั้งบนดาดฟ้าบิน บริเวณกราบขวาข้างลิฟท์อากาศยานตัวหน้า
ระบบเติมเชื้อเพลิงในทะเล (fueling-at-sea หรือ FAS system) บริเวณกราบขวาข้างสะพานเดินเรือ
ห้องเก็บเสบียงสดและแห้ง สำหรับปฏิบัติการได้นานประมาณ 30 วัน
โรงพยาบาล ประกอบด้วย
- ห้องพักผู้ป่วยขนาด 12 เตียง และห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อขนาด 3 เตียง
- ห้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนาด 26 เตียง
- ห้องตรวจโรค ห้องผ่าตัด ห้องเอกซ์เรย์ ห้องทันตกรรม และคลังเวชภัณฑ์


ข้อมูลเรือจาก: http://thaiarmedforce.com/inventory/34-thailand-inventory/51-rtn-combatship-spec.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น