หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยเป็นการส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองพันฯ ระหว่าง พันเอก เสกสรรค์ สังข์สัพพันธ์ ให้กับ พันโท สมเกียรติ นุตะวานิช เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น