หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ประมวลภาพ-ข่าวกิจกรรม - กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ

ประมวลภาพ-ข่าวกิจกรรม กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพและข่าว ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของเรือแต่ละลำ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยภาพและข่าวทั้งหมด เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองเรือฟริเกตที่ 1.. คลิก! เข้าไปรับชม :> ร.ล. มกุฎราชกุมาร  ร.ล. ตาปี  ร.ล. คีรีรัฐ  ร.ล. รัตนโกสินทร์  ร.ล. สุโขทัย  ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ร.ล. ปิ่นเกล้า  ร.ล. คำรณสินธุ  ร.ล. ทยานชล  ร.ล. ล่องลม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ร.ล. คำรณสินธุ และ ร.ล. ล่องลม - พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการใน กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กองเรือฟริเกตที่ ๑ ที่ปฏิบัติราชการใน ทัพเรือภาค ๒ และ ทัพเรือภาค ๓ ประกอบด้วย ร.ล.คำรณสินธุ และ ร.ล.ล่องลม ตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญ  และกำลังใจในการปฏิบัติราชการยังพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข โดยมี ผบ.ร.ล.คำรณสินธุ และ ผบ.ร.ล.ล่องลม ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ อ.เมือง จว.สงขลา และพื้นที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค ๓  อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ร.ล.คำรณสินธุ  เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันเด็กของทัพเรือภาคที่ ๒ โดยเปิดให้เด็กเข้าเยี่ยมชม ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
ร.ล.ล่องลม - ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ร.ล.คำรณสินธุ ทำการลาดตระเวณร่วม ทร. – มาเลเซีย กับเรือ KD TERENGGANU พื้นที่นราธิวาส/กลันตัน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมีหัวข้อการฝึกดังนี้  ๑.ฝึกการ รับ – ส่ง สิ่งของในทะเล  ๒.ฝึกธงสองมือ  ๓.ฝึกแลกเปลี่ยนเป้ากับอากาศยานของ ทร.มาเลเซีย
ร.ล.คำรณสินธุ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๒ ประจำปี งป.๕๙ (๑ ต.ค.๕๘ – ๓๐ ก.ย.๕๙) ออกเรือลาดตระเวน พื้นที่แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและพื้นที่ด้านใต้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทรภ.๒ ตามภารกิจที่ได้รับมอบ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ร.ล.ล่องลม - ภารกิจ ตรวจเยี่ยม เรือประมง
ร.ล.ล่องลม - ๒๙ ม.ค.๕๗  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม ร.ล.ล่องลม ซึ่งปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒
ร.ล.ล่องลม - ๕ ก.พ.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ ๑๓๐๐ ร.ล.ล่องลม ลว.ร่วม ทร. ทร.มซ.
ร.ล.รัตนโกสินทร์ออกเรือฝึก ทร.๕๘  ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม และ วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ร.ล.รัตนโกสินทร์ชนะเลิศอันดับ ๓ เรือพร้อมรบสูงสุด
ร.ล.สุโขทัยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ นาวาโท เกรียงไกร ลายเงิน ผบ.ร.ล.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ร.ล.สุโขทัยนาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม ร.ล.สุโขทัย ในการเตรียมความพร้อมของเรือ ในห้วงการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเพื่อบำรุงขวัญ โดยมี  นาวาโท เกรียงไกร ลายเงิน ผบ.ร.ล.สุโขทัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ร.ล.สุโขทัย จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือ โดย นาวาโท ฉันทวิทย์ ศิริรัตนวรางกูร ส่งหน้าที่ผู้บังคับการเรือให้กับ นาวาโท เกรียงไกร ลายเงิน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ร.ล.สุโขทัย - ชนะเลิศอันดับ ๑ เรือพร้อมรบสูงสุด
ร.ล.สุโขทัย - ๑๐ ก.พ.๕๗ รับการตรวจเรือความพร้อมรบสูงสุด งป.๕๗
ร.ล.สุโขทัย - ๒๘ ม.ค. - ๖ ก.พ.๕๗ สนับสนุนการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ ๕
ร.ล.สุโขทัย ๑๔ - ๑๗ ม.ค.๕๗ สนับสนุนการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๑/๒ ของ กฝร.

ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น