หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

COPE TIGER 2017

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๑๗ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๓ ซึ่งการฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการนำกำลังทางอากาศจาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้ได้ทำการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ที่มีมากว่า ๒๐ ปี และได้มีการพัฒนาการฝึกให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV การใช้ Network Centric Operation มาใช้ในสถานการณ์ทางการฝึก ทำให้เกิดความสมจริง และสะท้อนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสมแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

ทั้งนี้กำหนดพิธีเปิดการฝึกผสมฯ มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ฐานทัพอากาศปายาเลบาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
เครื่องบินที่ใช้ในการฝึก Cope Tiger 2017
ภาพจาก: Cope Tiger 2017 อัลบั้ม: AIRCRAFT
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น