หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกองทัพเรือ สายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกองทัพเรือ สายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อใช้ในราชการและการพาณิชย์

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกองทัพเรือ สายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรื...อ พร้อมด้วยคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับ

การเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองทัพเรือ สายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะขีดความสามารถในการซ่อม สร้าง/ผลิต วิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับภาคเอกชน และ กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ เพื่อไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเพื่อการพาณิชย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงกลาโหม


โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชมการดำเนินการของกองทัพเรือ ในสายงานด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประกอบด้วย การซ่อมเรือ การซ่อม อากาศยาน การซ่อมสรรพาวุธ และการซ่อมรถยนต์สงครามชนิดรบ รวมถึง การเตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ที่จะมีเข้าประจำการในอนาคต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา ที่ กองทัพเรือได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เพื่อนำมาใช้งานใน กองทัพเรือ และแก้ปัญหาให้กับหน่วยในลักษณะพึ่งพาตนเอง ลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้งานมาก มีความสิ้นเปลือง และมีราคาสูงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการวิจัยทั้งภาครัฐและ เอกชน ซึ่งในวันนี้กองทัพเรือได้นำโครงการวิจัยที่เตรียมเข้าสู่สายการผลิตเพื่อนำมาใช้งานในกองทัพเรือที่สำคัญมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ได้ชมการสาธิตประกอบด้วย โครงการเครื่องบินทะเลขนาด ๒ ที่นั่ง ซึ่งได้รับทุนวิจัย ๒ แบบ คือ แบบปีกชั้นเดียวและปีก ๒ ชั้น ซึ่งแบบปีกชั้นเดียวได้ผ่านการทดสอบการบินประมาณ ๒๐๐ ชั่วโมง โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณ ในการสร้างเพื่อเข้ากระบวนการรับรองมาตรฐานร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่ง แบบ FUVEC (Fixed-wing Unmanned aerial vehicle with Vertical takeoff and landing Enabled Capability) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการตรวจการณ์ทางอากาศ และ พิสูจน์ทราบเป้าหมายระยะไกล

สำหรับโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่สำคัญได้แก่ โครงการวิจัยเรือดำน้ำขนาดเล็กและโครงการวิจัยเรือปฏิบัติการผิวน้ำไร้คนขับจรวดหลายลำกล้องนำวิถีแบบติดตามเป้าหมายสำหรับภารกิจต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และยานเกราะล้อยางสำหรับสนับสนุนการ ปฏิบัติภารกิจของนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ กองทัพเรือมีความพร้อม ในการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ ภาคเอกชน และกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และเพื่อการพาณิชย์อย่างเต็มที่ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น