หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รถถังฝึกซ้อมการยิง.. ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย ฝึกซ้อมการยิงรถถัง ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1463
-------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 กำลังพลกองทัพไทย สหรัฐฯ และมาเลเซีย ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ในการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำใย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา http://j5.rtarf.mi.th/cobragold/?p=1315

ที่มา: Cobra Gold Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น