หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

Type 053H3 FFG gets an upgrade

ข่าวจาก China Defense Blog เกี่ยวกับการปรับปรุงเรือฟริเกตแบบ 053H3 ของกองทัพเรือจีน ในช่วงครึ่งอายุการใช้งาน โดยเป็นการเปลี่ยนระบบอาวุธเก่าออก และนำระบบอาวุธใหม่ที่มีความทันสมัยเข้าไปติดตั้งแทนระบบเดิม.. ข่าวนี้ทำให้นึกถึงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยาอีก 2 ลำ ของกองทัพเรือไทย ที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงระบบอาวุธใหม่ ทางกองทัพเรือไทยน่าจะพิจารณาโครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยาอีก 2 ลำ ที่เหลือนะครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางกองทัพเรือล่ะครับว่าจะมีแนวทางในการใช้งานเรือชุดนี้อย่างไร..

Type 053H3 FFG gets an upgrade.

Judging by the recently completed Mid-Life extensions of PLAN's 053H3 FFG, its older air defense assets are now par with currently standards:  Out are the HQ-7 SAM and the 4x Type 76 dual 37mm AAA,  new are the HQ-10 (Chinese SeaRAM) and the 2xType730 CIWS.

The ten 053H3s still in service are considered "second tier" by the PLAN and being deployed as such.  However, since this class has organic hangar support for ASW helo and with a greater range, they are more versatile than the newer Type056.  Expect them to be around for a while.

ที่มา: http://china-defense.blogspot.com/2017/01/type-053h3-ffg-gets-upgrade.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น