หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามวันกองทัพไทย 60 ส่วนกองทัพเรือ


Published on Jan 19, 2017
......กองทัพเรือจัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพไทย
........ วันนี้ 18 ม.ค.60 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างเข้าร่วมในพิธี
....... สำหรับการสวนสนาม มีจำนวน 12 กองพัน ประกอบด้วย โรงเรียนนายเรือ, กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ, กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ, กรมสารวัตรทหารเรือ, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 สอ.รฝ., กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ, กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 สอ.รฝ.,กรมทหาราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน, ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อให้การเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล อันแสดงออกถึงความเข้มแข็ง องอาจ และเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
....... สำหรับ วันกองทัพไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้ทหารทุกเหล่าทัพต่างน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ สามารถเอาชนะข้าศึกขณะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการชนะศึกของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งนั้น ทำให้ในปี พ.ศ.2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ ที่ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จนสามารถกอบกู้เอกราชชาติไทยไว้ได้ แต่ภายหลังในปี 2549 นักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจน ราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถี แท้จริงเป็นวันที่ 18 มกราคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น