หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

เรือหลวงกระบุรี เข้าร่วมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี'60

วันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค.๕๙ น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ผบ.ร.ล.กระบุรี นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี งป.๖๐ ณ บริเวณอ่าวไทย

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/kraburi/591228/591228.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น