หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีสวนสนาม กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น