หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินพร้อมรบ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ ..

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักบินพร้อมรบ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) รุ่นที่ ๒๒ และ นักบินที่ทำการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักบินที่ทำการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน จำนวน ๒ นาย ได้แก่
๑).นาวาอากาศตรี สุโขทัย สมศรีใส นายทหารยุทธการ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
๒).นาวาอากาศตรี รักพงศ์ เถื่อนนาดี นายทหารมาตรฐานการบิน กองบิน ๒๓
นักบินพร้อมรบรุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๒ นาย ได้แก่
๑).เรืออากาศโท ณฐกร ถาวิกุล นักบินประจำหมวดบิน ๔ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
๒).เรืออากาศโท วรฉัตร นาอุบล นักบินประจำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙


คลิก! เข้าไปรับชม VDO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น