หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือให้กับ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ 49

๑  ธ.ค.๕๙  พลเรือตรี ไชยนันท์  นันทวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ทำหน้าที่ ผบ.หน่วยเรือสาธิตให้กับ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๙ ซึ่งมีกำลังประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร  บ.ตผ.๑ (F27 MK200)  ฮ.ตผ.๑ (SUPER LYNX)  ฮ.ลล. (EC645T2) ได้ทำการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ประกอบด้วยการสาธิตการทำ OTHT ระหว่าง เรือหลวงนเรศวร กับ บ.ตผ.๑  การสาธิตการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือ และการสาธิตขีดสมรรถนะของเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูง

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/Office/591201/591201.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น