หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2560 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เพื่อเป็นประเมินขีดความสามารถของนักบินพร้อมรบ หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนรายบุคคล หมู่บิน และฝูงบิน อีกทั้งยังเป็นการประเมินเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อนำผลการประเมินเป็นเกณฑ์พิจารณาในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของกองทัพอากาศให้กับประชาชน ในการใช้กำลังทางอากาศเพื่อปกป้องและรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย ทั้งในยามสงบ และยามเกิดสงคราม
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแข่งขันฯ นั้น สามารถนำแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขันเป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ สร้างความรู้รักสามัคคี การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจ หากมีความจำเป็นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง และที่สำคัญทำให้ได้ทราบถึงความพร้อมรบของกำลังทางอากาศที่จะให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นถึงขีดความสามารถของ กองทัพอากาศที่สามารรถออกปฏิบัติภารกิจในทันทีที่ได้รับมอบหมาย และที่สำคัญยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ

การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีการสาธิต อาทิ

- การสาธิตโดดร่มของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H
- การสาธิตการบินโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F-16
- การสาธิตการบินโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F-5
- การสาธิตการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดของเครื่องบิน L-39
- การสาธิตการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดของเครื่องบิน Alpha Jet
- การสาธิตการบินยุทธวิธีการรบในอากาศของเครื่องบิน F-5
- การสาธิตการบินสกัดกั้น / ยุทธวิธีการรบในอากาศของเครื่องบิน F-16
- การสาธิตการบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธีของเครื่องบิน C-130
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบิน L-39

โดยการแข่งขันฯ ประจำปี 60 นี้ แบ่งออกเป็น การใช้อาวุธกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การบินค้นหาและช่วยชีวิต, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การปฏิบัติภารกิจรับ-ส่งบุคคลสำคัญ, การบินรับ-ส่งข่าวสาร, การบินประกอบกำลัง, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน, การบินควบคุมไฟป่า, การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี, การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน

และในปีนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 30 ธันวาคม 2559 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๕, กองบิน ๖, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, โรงเรียนการบิน และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยเกี่ยวข้องได้เชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่พร้อมจะปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับมอบ
- เป็นการแสดงศักยภาพของกำลังทางอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่อารยประเทศ
- ทำให้ทราบถึงความพร้อมรบในการปฏิบัติภารกิจ
- นำแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขันเป็นปัจจัยพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
- สร้างความรู้รักสามัคคี การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ทำให้เกิดความมั่นใจหากต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

ขอขอบคุณ
- กรมยุทธการทหารอากาศ
- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ภาพโดยทีมงาน Airlinesweek
1. นายกิตติเดช  สงวนทองคำ
2. นายนราธิป    แสงน้อย
3. นายกันตพงศ์  สุขโข
4. นายนภพล     เพชรเลิศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น