หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

VTR ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก BTR-3


Published on Mar 25, 2016
การฝึกความพร้อมรบ พร้อมยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย ร.๒ พัน.๑ รอ. (ค่ายจักรพงษ์) จ.ปราจีนบุรี ณ อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ.ภักดีแผ่นดิน จ.สระแก้ว ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น