หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เครื่องที่ ๕ และ ๖

พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล เสนาธิการกรมช่างอากาศ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับทางเทคนิค และพลอากาศตรี ยุทธชัย วัชรสิงห์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ/กรรมการตรวจรับพัสดุ ของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (ระยะที่ ๒) และคณะกรรมการฯ ร่วมเดินทางไปตรวจรับเทคนิคเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เครื่องที่ ๕ และ เครื่องที่ ๖ ซึ่งผลิตโดยบริษัท Airbus Helicopters ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางค้นหาและช่วยชีวิต ทดแทนเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในปัจจุบันเพื่อให้กองทัพอากาศดำรงศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตในภาพรวมทั้งทางทหารและพลเรือน ในฐานะเป็นหน่วยหลักด้านกำลังทางอากาศของประเทศทั้งนี้ โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางฯ (ระยะที่ ๒) เป็นการจัดหา เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งกำหนดส่งมอบทั้ง ๒ เครื่องให้กองทัพอากาศภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ที่มา: รัชต์ รัตนวิจารณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น