หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Anti tandem explosive reactive armour DUPLET : OPLOT MBT


การทดสอบเกราะ ERA "Nozh"ที่ติดตั้งอยู่กับรถถังหลัก OPLOT


ลักษณะรูปแบบของการติดตั้งเกราะ ERA "Nozh" กับรถถังหลัก OPLOT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น