หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ จัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เพิ่มเติมอีก 5 ลำ

โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ของกองทัพเรือ ปี งป.60 [รายละเอียด]

ในปีงบประมาณ 2560 กองทัพเรือได้ตั้งโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ลำ ด้วยกัน โดยมีวงเงินอยู่ที่ 627,900,000 บาท หรือ 627.9 ล้านบาท รายละเอียดในการจัดหาของโครงการประกอบไปด้วย

1. เรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน 5 ลำ

2.ปรับปรุงปืนกล 20 มม. GAM CO-1 จำนวน 5 กระบอก

2.ปรับปรุงปืนกล 0.50 นิ้ว จำนวน 5 กระบอก

ราคาสุทธิต่อเรือ 1 ลำอยู่ที่ 125,580,000 บาท หรือ 125.58 ล้านบาท และจะทำให้มียอดรวมทั้งโครงการอยู่ที่ 23 ลำ โดยแบ่งเป็น

- เฟสที่ 1 จำนวน 3 ลำ (สถานะเข้าประจำการแล้ว) เรือ ต.228 - ต.230

- เฟสที่ 2 จำนวน 6 ลำ (สถานะเข้าประจำการแล้ว) เรือ ต.232 - ต.237

- เฟสที่ 3 จำนวน 4 ลำ (สถานะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

- เฟสที่ 4 จำนวน 5 ลำ (สถานะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

- เฟสที่ 5 คือการจัดหาครั้งนี้ จำนวน 5 ลำ (สถานะอยู่ระหว่างการจัดหา)

นั่นก็คือเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชั้น ต.228 จะมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดหาและประจำการในกองทัพเรือไทย

*กองทัพเรือจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งอีกจำนวน 5 ลำ - Thaifighterclub.org
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น