หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กองเรือฟริเกตที่ 2 ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2

กองเรือฟริเกตที่ ๒ ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กฟก.๒ โดยพลเรือตรี ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผบ.กฟก.๒ รับมอบการบังคับบัญชาจาก พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม ผบ.กฟก.๒ ท่านเดิม ณ เรือหลวงนเรศวร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 30 ก.ย.59
ภาพถ่ายจาก: Suchart ToNoH.T.M.S.NARESUAN

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น