หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฝึกกรมทหารม้าเฉพาะกิจเน้นครอบคลุมการรบทุกมิติ


กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังฝึกระดับกรมทหารม้าเฉพาะกิจเป็นคร­ั้งแรกสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ โดยร่วมปฏิบัติงานแบบผสมผสานกับหลายหน่วย #ThaiPBSnews #ฝึกกรมทหารม้า #เครื่องบินเอฟ16 #ฝึกทหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น