หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความคืบหน้าโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน..

ภาพถ่ายความคืบหน้าล่าสุดของ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน
แบบจำลองเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: Navy For Life

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น