หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกผสม “Guardian Sea 2016”

การฝึกผสม “Guardian Sea 2016”ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เป็นการฝึกผสมการทดสอบขีดความสามารถของเรือในกองทัพเรือไทยในการปราบเรือดำน้ำ และการพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ

สำหรับในการฝึก Guardian Sea 2016 ได้จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (มวก.59.2) โดยมี พล.ร.ต. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจ ฝึกปฏิบัติการระยะไกล (ผบ.มวก.59.2) โดยมีกำลังในการฝึกฯ ประกอบด้วย
1. กำลังของกองทัพเรือไทย
1.1 เรือหลวงจักรีนฤเบศร 
1.2 เรือหลวงตากสิน
1.3 เรือหลวงนเรศวร
1.4 เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S– 70 B) จำนวน 3 เครื่อง

2. กำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
2.1 เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS STETHEM (DDG 63-Class) 
2.2 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS San Francisco SSN-711 (Los Angeles - Class)
2.3 เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล พี - 8 
สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ปี 2559 มอบหมายกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ (กรฝ.ทร.59) ทำการฝึก ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยกองเรือฝึกฯ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ และ การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกในทะเลพื้นที่อ่าวไทย และอันดามัน ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

สำหรับกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 แบ่งการฝึกดังนี้
1. กองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ 
1.1 การฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาที่สำคัญ เป็นการฝึกประลองยุทธ์ในทะเลแบ่งเป็น 2 กองเรือ และกำลังของทัพเรือภาคที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2558 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
1.2 การฝึกผสม Guardian Sea 2016 เป็นการฝึกยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อในการฝึก ประกอบด้วย
- ฝึกความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำ
- ฝึกติดตาม และวิเคราะห์เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าเรือดำน้ำ และขั้นต่อตีเรือดำน้ำ เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกสถานการณ์คุ้มกันระบบเรือ จากการโจมตีของเรือดำน้ำ
- การถ่ายรูปกระบวนเรือฝึกทางอากาศ
1.3 การฝึกร่วมกองทัพเรือ-กองทัพอากาศ (สนธิการฝึกกับ การฝึกแผนเฉลิมอากาศของ กองทัพอากาศ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน
2. การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
(การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 นำกำลังทางเรือไปจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/จิรายุ หิรัญญะเวช ช่างภาพนิตยาสารท็อปกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น