หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

The Royal Thai Naval Cadet Training Unit


การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ..
ระหว่างเดินทางไปตามเมืองท่าต่างๆ นักเรียนนายเรือ ได้มีการฝึกหัดศึกษา และ ประจำสถานีรบ และ รับส่งสิ่งของทางทะเล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญ โดยมีข้าราชการประจำเรือคอยให้คำแนะนำ
ประมวลภาพการฝึกภาคของนักเรียนนายเรือ จากประเทศไทย สู่ จากาต้า ประเทศอินโดนิเซีย

การเดินทางยังคงดำเนินต่อจากจากาต้า สู่ กูชิง ประเทศ มาเลเซีย
ภาพถ่ายจาก: H.T.M.S.Krabi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น