หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

การขนส่ง รถสายพานลำเลียง Type 85..


วิดีโอนี้ แสดงให้เห็นการขนส่ง รถสายพานลำเลียงพล Type 85 ของกองทัพบกไทย โดยทางรถไฟ..

Oplot-M Main Battle Tank 3D Model

Oplot-M Main Battle Tank 3D Model by goodjok

https://www.cgtrader.com/3d-models/vehicle/military/tank-oplot-m-main-battle-tank

T-84 OPLOT-T Model


ที่มา: http://www.galaxymodelwarrior.com/viewproduct_modelwarrior-07602

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย..

เผยภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย ในโรงงาน Malyshev ,ประเทศยูเครน เป็นภาพถ่ายในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศยูเครนและลิธัวเนีย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ที่มา: http://www.mil.gov.ua/news/2016/04/19/ministri-oboroni-ukraini-ta-litovskoi-respubliki-vidvidali-oboronni-pidpriemstva-harkova--/

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

แผนกการเป้า กวก.สพ.ทร. ให้การสนับสนุนเครื่องบินเป้า..

แผนกการเป้า กวก.สพ.ทร. ให้การสนับสนุนเครื่องบินเป้าสำหรับการฝึกใช้อาวุธ บน ร.ล.อ่างทอง ในการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่า และชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ที่มา: http://www.ordn.navy.mi.th/Images/activity/59/3-59/20-03/index.htm

ประมวลภาพ เรือหลวงกระบุรี (457) ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ - ๔

เรือหลวงกระบุรี ออกปฏิบัติราชการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. – ๒๔ มี.ค.๕๙