หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทอ.ไทยใช้งานหมวก JHMCS ครั้งแรกใน Cope Tiger 2016

คลิก! ทอ.ไทยใช้งานหมวก JHMCS ครั้งแรกใน Cope Tiger 2016/RTAF ...

ที่มา: TAF : www.thaiarmedforce.com

และในการฝึก Cope Tiger ปีนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่กองทัพอากาศไทย จะได้เข้าร่วมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในระดับนานาชาติ โดยใช้ระบบ Link 16
Kris Karnchanakul: ระบบ Link 16 คือระบบ Tactical Data Link ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน กว่า 40 ชาติ ติดตั้งระบบนี้กับ Platform ของตัวเองทั้ง บก เรือ อากาศ ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีกันได้แบบบูรณาการ เสริมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการใช้กำลังรบมากมายมหาศาล ระบบ Link 16 พิสูจน์ความพร้อมในการรบ (Combat Proven) จากหลายสมรภูมิที่สหรัฐและชาติพันธมิตรเข้าปฏิบัติการ กองทัพอากาศไทยติดตั้งระบบ Link 16 ให้กับ บ.F-16 MLU เพื่อรองรับการปฏิบัติการร่วมนานาชาติ (Interoperability) และถือเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยที่จะได้เข้าร่วมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในระดับนานาชาติ ในการฝึกผสม CopeTiger 16 โดยใช้ระบบ Link 16 ร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐ และกองทัพอากาศสิงค์โปร์ เพื่อปฏิบัติการทางอากาศร่วมกัน อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยที่ต้องจารึก...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น