หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จอดเรือเทียบท่าฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59
พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ COL Tan Kai Cheong Deputy Fleet Commander Republic of Singapore เวลา 1130 น. เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59
คณะนายทหาร และนักเรียนนายเรือ เยี่ยมชมกองการฝึก ทร.สป. และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สิงคโปร์ เวลา 1330 น. เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จัดงานเลี้ยงรับรอง บนดาดฟ้าท้ายเรือหลวงนเรศวร ณ ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ เวลา 1830 น. เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น