หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเรือจาก ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ประเทศไทย) เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/สถานีสละเรือใหญ่ ระหว่างเดินทางจาก ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59
เรือฝึก ในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทำพิธีสดุดีวีรชน เรือหลวงสมุย(ลำแรก) บริเวณหมู่เกาะปูโลคาบัส ระหว่างเดินทางจาก ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ประเทศไทย) เวลา 0830 น. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/สถานีสละเรือใหญ่ ระหว่างเดินทางจาก ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ประเทศไทย) เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59
หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ฝึกสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเดินทางจาก ฐานทัพเรือชางงี (สิงคโปร์) ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ (ประเทศไทย) เวลา 1300 น. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59
ข้าราชการ และนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. ฝึกซ้อมการตรวจพลแบบ 1 ตรวจพลแบบ 2 และตรวจเรือ ก่อนการรับตรวจภาค เมื่อวันที่ 19 มี.ค.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น