หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว..

พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา  ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๙   บน เรือหลวงกระบี่ เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่มา: http://www.patrolsqdn.com/ptr/goodnews-2/252-2015-12-09-05-55-53

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น