หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ยานเกราะล้อยาง DTI 8x8 Black Widow Spider


ยานเกราะล้อยาง ยุทโธปกรณ์สำคัญของกำลังรบภาคพื้นดิน เป็นยานพาหนะที่ใช้ในหลักนิยมการยุทธเคลื่­อนที่เร็วในการปฏิบัติการรบเชิงรุก โดยมีหน้าที่หลักในการเคลื่อนย้ายลำเลียงก­ำลังพลให้ไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เข้าประชิดข้าศึกได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง­ด้วยอำนาจการยิงสนับสนุน ภายใต้ความหลากหลายด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศขอ­งยุทธบริเวณ ที่ต้องมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องได้แก่ การลาดตระเวนหาข่าวสาร การโจมตีแบบรวดเร็ว การยิงสนับสนุน การป้องกันภัยทางอากาศ การสนธิระบบสื่อสาร การปรามปราบกลุ่มก่อการร้ายและการรักษาความสงบในพื้นที่ รวมถึงภารกิจอื่นนอกเหนือจากสงคราม เช่น การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ด้วยขีดความสามารถที่หลากหลาย จึงทำให้ยานเกราะเป็นยุทธยานยนต์ที่มีความ­อ่อนตัวในการปฏิบัติการสูง
และเป็นยุทโธปกรณ์ที่สำคัญในการปกป้องอธิป­ไตยและความมั่นคง


ภาพถ่ายจาก:-
Noradech DeltaSealMilitary technology lover club
Rangsivat InonMilitary technology lover club
Raveepat AeyMilitary technology lover club
Thanasak SaisoodMilitary technology lover club
พัทธนันท์ สงชัย
Wassana J. Nanuam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น