หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ระหว่าง กองทัพเรือ กับ บริษัท มาร์ซัน จำกัด จำนวน ๖ ลำ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. พระราชวังเดิม
พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม รอง เสธ.ทร.(๒) ลงนามในฐานะพยานในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งร่วมกับ คุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล ตำแหน่ง รองกรรมการ ผจก.อาวุโส บริษัท มาร์ซัน จำกัด

ที่มา: http://www.namo.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3130

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น