หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูงานเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำของกองเรือดำน้ำ

พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ นำคณะข้าราชการในสังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๑ เข้าศึกษาดูงานเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ ณ อาคารฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ กองเรือดำน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบข้อมูลเทคโนโลยีของเครื่องฝึกฯ รวมทั้งขีดความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รองรับการฝึกของกำลังพลในระดับพนักงาน ระดับทีมศูนย์ยุทธการ และระดับปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยมี พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กรุณาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/155-2014-07-21-09-16-04

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น